Dejavnost

DEJAVNOST DRUŠTVA:
– Literarne dejavnosti ljubiteljskih piscev,
– urejanje in objava prispevkov v zborniku,
– organiziranje druženj in izobraževanj,
– povezovanje literatov v zvezo,
– organiziranje letovanj,
– socialna skrb, pomoč starostnikom,
– humanitarna dejavnost.