Druge vrste pomoči

  • POMOČ PRI PISANJU – PREPISOVANJU TEKSTOV ALI PISANJE PO NAREKU,
  • družabništvo,
  • spremljanje na letovanjih, srečanjih,
  • izdaji knjig, …

Rešujemo s pomočjo prostovoljcev po vsej Sloveniji. Imamo nekaj zelo lepih pristovoljskih zgodb žal pa so potrebe po raznih pomočeh veliko večje kot so naše trenutne zmožnosti.