Knjižna dela

  • LIKUS-ov ZBORNIK (več avtorjev skupaj, vsako leto)
  • individualne zbire (zbrana dela avtorjev objavljenih več let)
  • individualne knjige po naročilu