Napotki

Napotke v zvezi s pisanjem nudimo individualno po predhodnem dogovoru s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

Skupninske delavnice, se izvajajo po regijah oziroma najbolj so organizirana v času državnega srečanja (enkrat letno), kjer se zvrsti več dogodkov.

Topolšica