Organi društva

PREDSEDNIK:

Dejan Čegovnik mag.posl.ved, d.cegovnik@gmail.com

PODPREDSEDNIK:

Aleš Košir, ales.m.kosir@gmail.com

UPRAVNI ODBOR:

UREDNIŠKI ODBOR:

NADZORNI ODBOR:

REGIJSKI VODJE: