Podpora pri izdaji knjig

  • MASTNA OBČINA MARIBOR
  • DRUŠTVA UPOKOJENCEV PO SLOVENIJI
  • JSKD MARIBOR
  • TOTI DCA Maribor
  • POSAMEZNIKI – DOBROTNIKI