Prevozi

Potrebe po prevozih se iz leta v leto povečujejo. Naši člani so stari in ne morejo več prihajati na srečanja.

Problematiko rešujemo s prostovoljci, organiziranimi prevozi (avtobusi, kombiji). S tem področjem nikakor ne moremo biti zadovoljni saj veliko članov ravno zaradi neurejenih prevozov ostaja doma. Glavna težava reševanja te problematike sta velika razpršenost naših članov po vsej Sloveniji in za to dejavnost ni finančnega vira.