SLPS

Stičišče ljubiteljskih piscev Slovenije (BREZPLAČNA STORITEV)

  1. zagotovlja podporno okolje ustvarjalcem, strokovnjakom, društvom in
    posameznikom,
  2. s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja literarnih društev, skupin in sekcij,
  3. omogoča informiranje o lokalnih dogodkih,
  4. izobraževanjih, letovanjih,
  5. zagotavlja strokovno podporo, informira tudi preko navadne pošte,
  6. vključuje tudi najbolj ranljive skupine starostnikov s pomočjo prostovoljske mreže.