PREDSTAVITEV DRUŠTVA

LIKUS ima 30 letno tradicijo na področju organiziranja ljubiteljskih piscev v Republiki Sloveniji. V zbirki 30. zbornikov je zapisana ljudska beseda v prozi in pesmih. Na ta način je nastalo več kot 65 knjig združenih, ki skupaj štejejo skoraj 15.000 strani. V matični knjigi je zabeleženih več kot 800 članov od katerih je več kot sto aktivnih pisce skupaj s simpatizerji pa šteje več kot 400 ljudi iz vse Slovenije in tujine.

Poleg pisanja razvijamo tudi solidarnostno pomoč članom, ki predstavljajo zaradi visoke starosti najbolj ranljivo skupino državljanov. Le 5% jih uporablja elektronsko pošto in jim navadna pošta pomeni stik z društvom in drugimi pisci.

Naš cilj je, da kot krovna organizacija ljubiteljskih piscev v Sloveniji s povezovanjem stroke in vseh piscev zaokrožujemo svoj prispevek k literarni dejavnosti.