VOLČJI TABOR


‌Dobrodošli vsi, ki vas zanima delo na kmetiji, samooskrba, drugačen način življenja in želite deliti svoje znanje. V primeru interesa bo skupnost nastala. Hitrost nastajanja, pravila in način delovanja so stvar članov skupnosti.

‌  Tabor omogoča udeležencem razvoj več sonaravnih dejavnosti po zgledu plemenitih lastnosti volka in volčje družine. Poudarek je na odnosu do narave, ljudi, iskanju pozitivnih lastnosti udeležencev in vključevanju.

‌  Šola uči ljudi za življenje, sonaravno bivanje, nasprotuje potrošništvu in individualizmu ter krepi znanje za sodelovanje (prednosti, sinergija) in vodi človeka k iskanju smisla bivanja ter svojega poslanstva.

Kaj je Volčji tabor?

Vsak član vedno postane del družine in se uči pravil skupnosti. Prav tako je vsak deležen privilegijev, ki jih prinaša takšna skupnost. Govorimo o šoli za življenje, ki je namenjena otrokom, družinam, odraslim in ljudem, ki se želijo približati naravi. Biti član skupnosti je priložnost za iskanje samega sebe. Skupnost goji načela solidarnosti, zato je vsakdo dobrodošel. V vsakem človeku išče dobre lastnosti, saj vsakdo lahko prispeva po svojih močeh. Skupnost deluje povezovalno in ne izključevalno ter se bori proti individualizmu. Dovoljeno je narediti tudi napako, težave rešujejo sporazumno. Vstop in izstop iz skupnosti sta urejena z naprej znanimi pravili.

Namenjeno, aktivnosti?

‌So namenjeni aktivnemu preživljanju prostega časa otrok v času njihovih počitnic. Vse aktivnosti, program, igre in razvoj odnosov so del volčjih načel. Skupine so mešane po spolu in starosti. So del volčje skupnosti vendar z ohlapnejšimi pravili, ki jih udeleženci sprejmejo na začetku. Tako imajo vsi priložnost enakopravno sooblikovati pravila in dogovor skupine. ‌ ‌ Pri aktivnostih imajo priložnost, uporabljati orodja kod nož, sekiro, žago brusilne strojem, lokalnim orodjem, ob upoštevanju varnostnih pravil. Izpostavljeni so tveganjem, ki omogočajo naraven razvoj in edinstveno priložnost pridobiti praktična znanja. Kljub počitnicam postane čas naložba in neopazen način učenja saj nič ne poteka s prisilo ampak skozi skupna pravila skupnosti. Ideje z ustvarjalnim duhom skupine in sinergija predstavljajo nepozabno izkušnjo. Cilj taborov temelji zadovoljstvu udeležencev skupnosti, ki so se vsaj za čas tabora odpovedali ustaljenemu načinu življenja. Vloga mentorjev, ki so del skupnosti je skrb za varnost in upoštevanje dogovorov.

Šola

‌Šola je namenjena vsem, ki se želijo približati naravi, se učiti iz nje in razvijati odnos do nje. Istočasno se s pomočjo volčjih načel skupnosti na novo postavijo odnosi do ljudi. Šola spodbuja raziskovanje, vse aktivnosti v naravi s poudarkom, da je čim več dejavnosti skupinskih. V naravi posameznik težko preživi, če pa želi biti del skupnosti mora sprejeti vsa načela. Če jih ne obstajajo pravila skupnosti V skrajnem primeru reševanje težav s pomočjo mediacije, ki se vzpostavi znotraj skupine. ‌ ‌Šola poteka kod proces vse leto. Deluje lahko kod neke vrste družina (komuna), lahko je bolj aktivna ob vikendih, poleti v času, ko narava dopušča aktivnosti na prostem. Šola lahko deluje tudi kod pribežališče ali način zdravljenja ali pa kod sredstvo, za spremembo. Del pravil je zapisanih, nekaj pa si jih ustvari vsaka skupina zase. Razvoj skupnosti je odvisen od njenih članov, predvsem razvoj dejavnosti in rast. ‌ ‌Šola življenja deluje po vzoru »Sumer-hill-a«, ki že desetletja deluje v Angliji kod šola za otroke, ki iščejo alternativo za izobraževanje. Otroci delujejo znotraj pravil, probleme pa rešujejo skupinsko enakopravno z učitelji. Vzpodbujajo raziskovanje pri otroku pa iščejo njegove talente in mu pomagajo, da doseže individualne cilje. Uspehi otrok so izjemni ne glede na to, da šola deluje popolnoma drugače kod uradne šole. Njihova spričevala so uradno priznana. ‌ ‌Šola deluje tudi kod pomoč duševno bolnim, saj s pomočjo narave in skupine na novo osmišlja življenje in mu daje nove vsebine ter kompetence, ki jih nudi takšna skupnost.

Volčja pravila

Vsak član volčje skupnosti z vstopom v skupnost sprejme pravila:

‌– vsi v skupnosti smo enakopravni
‌  – obnašamo se odgovorno
‌do varnega zavetja
‌  – se trudimo za dobro vseh v skupnost
‌– pomagamo pri skupnih opravilih in varujemo en-drugega
‌– gojimo spoštovanje do vseh v članov skupnosti
‌– pomagamo šibkejšim
‌– smo prijatelji ljudem, živalim in naravi
‌– delimo hrano, vesele in žalostne trenutke z vsemi
‌– skrbimo za zdravo telo in uživamo zdravo hrano
‌  – borimo se za resnico
‌– varujemo opremo, ki jo uporabljamo
‌– konflikte rešujemo skupinsko in spravljivo
‌  – ne izključujemo, ker tudi sami ne bomo nikoli izključeniNamen Volčjega tabora: 

AKTIVNO PREŽIVLANJE 
‌‌PROSTEGA ČASA
RAZVOJ SKUPNEGA
‌ DUHA
SOCIALNA BLIŽINA
SPODBUJANJE 
‌RAZISKOVANJA ‌NARAVE
ISKANJE SREČE IN 
‌‌SMISEL ŽIVLJENJA
NENASILNO IN NARAVNO ‌VZPOSTAVLJANJE REDA
RAZVOJ EMPATIJE ‌IN 
‌POUDAREK NA ODNOSIH
PREUČEVANJE VOLKA IN ‌
‌VOLČJE DRUŽINE

VOLČJA HIMNA:
Zbrali smo se iz vseh vetrov 
‌Da bi se naučili, kar je prav. ‌
‌Sredi gričev Voćanskih,
‌ naš brlog je dobro skrit.‌
‌  Prav na vrhu hriba naš je kraj, 
‌kjer kraljuje volčji raj.
‌  Kjer narava nas uči, 
‌da v skupini se lažje preživi. 
‌Ničesar ni nas strah, saj pogum in povezanost vodi nas. 
‌Trudimo in pomagamo si vsi, 
‌da nihče nas ne prekosi. 
‌Znanje in veščine pridobljene tu, 
‌vedno vsem koristijo. 
‌Pravil, ki sprejeli smo jih vsi,
‌  so pravi izziv, poln pasti. 
‌Priložnost za spremembo,
‌  kod je še ni bilo. 
‌Uči nas volčji duh vsak dan, 
‌postati človek in ne žival.
‌  Da postaneš volčji član, 
‌dokazati se moraš ti. 
‌Strah spoštovani volk, nas uči, 
‌pravil obnašanja in zakonov narave.
‌  Ponos in plemenitost poskrbi, 
‌da v skupini ni lačnih in sirot.
‌  Ko pa enkrat volčja skupina poveže se,
‌  za večno ostane v dobrem in slabem.
‌  Za večno ostane nekaj, 
‌kar vedo samo volkovi. 
‌Da bi spoštovanje razglasili, 
‌oglasi volk se na ves glas. 
‌Ouu Ouuu Ouuuuuu!